nasl

Uzvratna poseta Estoniji i Letoniji

Predstavnici RG "Ečka" AD, g-din Saša Pašić i g-din Aleksandar Tot su, u periodu od 15.01.do 19.01.2013.god bili u radnoj poseti u Letoniji i Estoniji. Ljubazni domaćini iz Letonije, vlasnici kompanije "Peruza" u Rigi, koja se bavi proizvodnjom opreme za preradu ribe upoznali su delegaciju iz Ečke o najnovijim tehnološkim dostignućima u toj oblasti. Takođe, s obzirom da su navedene zemlje jedne od najvećih prerađivača ribe i Evropi, poseta je iskorišćena i za obilazak brojnih pogona za preradu ribe. Najinteresantnija je bila poseta kompaniji "JAPS" u estonskom gradu Parnu čija je glavna delatnost prerada slatkovodne ribe, pre svega smuđa i bandara. Značajna je bila i poseta kompaniji "KAIJA" koja je vodeći letonski proizvođač dimljene i konzervisane haringe, skuše i druge morske ribe. Tom prilikom, naši predstavnici su ne neposredno uverili u kvalitet navedenih proizvoda. Poseta je rezultirala uspostavljanjem novih poslovnih kontakata, a novostečena saznanja, u oblasti prerade ribe, će biti iskorišćena za unapređenje daljeg poslovanja RG "Ečka" AD. 

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2