nasl

Ribnjaku ečka izdat HACCP sertifikat

U Ribarskom gazdinstvu “Ečka” ad je 19.04.2012. izvršena resertifikaciona provera HACCP sistema od strane sertifikacionog tela "European - CERT Kft. Budapest" iz Budimpešte. Nakon uspešne kontrole sistema bezbednosti hrane u oblasti proizvodnje ribe, sertifikaciona kuća podnela je Izveštaj o proveri u kome, ističemo, nije navedena nijedna neusaglašenost. Stoga, Ribarskom gazdinstvu Ečka ad, Lukino Selo izdat je HACCP sertifikat sa registarskim brojem 400 - 0811. Rok važnosti sertifikata je 04.2013. godine. Nastavljamo uspešnim koracima da koračamo ka budućnosti i da kvalitet poslovanja poboljšavamo iz dana u dan nebi li i dalje ostali lider u proizvodnji ribe na ovim prostorima a i šire. 

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2