nasl

Otvorena rekonstruisana severna jezera

18. novembra 2011 otvorena SEVERNA JEZERA Generalni direktor Ribarskog gazdinstva „Ečka" gdin. Nenad Radulović, je na otvaranju severnih jezera posebno istakao da je trenutno u funkciji, zajedno sa rekonstruisanim jezerima preko 1.700 ha sa proizvodnjom od 3.500 tona ribe. Severna jezera su površine 70ha i radovi na rekonstrukciji iznose oko 110. miliona dinara, od čega jePokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo učestvovao sa 30.miliona dinara, što je veoma značajno imajući u vidu da nemamo nikakvedruge subvencije. Navedena ulaganja dovela su dotoga da je proizvodnja učetvorostručena, da se na ovaj način održava kompletnasocijalna mapa okolnih mesta, jer je naš načih rada usmeren na očuvanju radnihmesta proširenjem kapaciteta i obima proizvodnje. Značajan podatak je da su posleulaska kompanije Mirotin – kao većinskog vlasnika Ribnjaka od januara 2008-egodine, izvršene neophodne investicije, ogromne po obimu a u skladu sapotrebnim i zatečenim stanjem, gde su: -preuzeta svadugovanja prema bankama, -izvršenočišćenje ribnjaka i kanala za dovod i odvod vode, -proširenikapaciteti za uzgoj ribe aktiviranjem zapuštenih površina, -obezbeđenakvalitetna riblja mlađ i kvalitetna hrana, -izvršen remont iautomatizacija svih pumpnih postrojenja i objekata za radnike, -nabavljenakompletna nova oprema: bageri, utovarivači, kamioni, kranovi za utovar iistovar ribe, brodski motori itd.  

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2