nasl

Rekonstrukcija Ribnjaka "Ečka" 2011

Ovih dana, dok traje veliki jesenji izlov za 2011 godinu, uveliko se izvode završni zemljani i građevinski radovi planirane rekonstrukcije ribnjaka za 2010 i 2011 godinu. Planovi obuhvataju rekonstrukciju "zimovnika", jezera u Čenti kao i proširenje “severnih” jezera. Totalna rekonstrukcija “severnih” jezera u Mužlji na površini od 70 HA se odnosila se na sva 3 jezera i to: “severno 1”, “severno 3” i “humka”.Radovi su sačinjavali podizanje nasipa , ravnanje dna jezera, kao i rekonstrukciju pristupnih vodnih kanala u dužini od oko 500 metara. Takođe se radilo na sanaciji lokalnog seoskog puta koji vodi ka severnim jezerima, u dužini od 700 metara i širini od 4,5 metra . Između ostalog, na realizaciji ovog projekta, pored ljudstva učestvuje i velik broj mehanizacije kao što su bageri guseničari, buldožeri, transportni kamioni, valjci, kiperi itd. Ceo projekat se izvodi u saradnji sa firmom “IVMA” iz Ečke, a po projektu rekonstrukcije ribnjaka koje je izradilo vodoprivredno društveno preduzeće “Srednji banat” iz Zrenjanina. Uspešno je temeljno renoviran objekat na severnim jezerima u površini od 160m2 koji će sadržati prostorije za odmor radnika kao i mini laboratoriju za kontrolu riblje mlađi. Takođe je u planu i završetak dela “zemljanih” radova na ribnjaku u Čenti, tako da će ribnjak dobti potpunu funkciju u 2012 godini. Uporedo sa završetkom planira se i dovođenje električne energije i postavljanje pumpnih postrojenja na upusnom kanalu u sam ribnjak koji ga povezuje sa rekom Tamiš. Vredno napomena je i izgrađena pešačka staza koja povezuje hotel “Sibilu” i “prirodnjačku kuću” Carske bare i to u dužini od 700 metara i širini 4 metra. U toku 2010 godine potpuno su i rekonstruisane prostorije za odmor radnika sa nekoliko savremenih tuš kabina u skladu sa ISO standardima. dipl.ing. Dejan Zejak Rukovodilac tehničke službe za investiciona održavanja 

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2