nasl

Važne OBJAVE

 

 

      Važne objave -   Ribarsko Gazdinstvo "Ečka" a.d. Lukino Selo  Važne objave     

Za preuzimanje dokumenata kliknite na naslove u plavoj boji i otvoriće Vam se PDF dokument. Naslovi koji nisu obojeni u plavo ne sadrže dokument. Za pregled dokumenata potreban je program za pregled pdf fajlova kao što je Adobe reader, Fox-it reader ili slično.

 

pdf

Poziv 28.12.2016

Poziv za vanrednu skupštinu
28.12.2016
pdf
Poziv za redovnu sednicu
Skupštine akcionara
09.10.2015. godine
pdf
Izvestaj sa odrzane sednice
Skupštine akcionara
od 29.06.2015
pdf
Poziv za redovnu sednicu
Skupštine akcionara
29.06.2015. godine
 pdf
Godišnji dokument o
objavljenim informacijama
pdf

Izveštaj sa održane vanredne
sednice Skupštine akcionara
od 30.04.2015. godine

odlukaoosazivanju30042015 
pdf
POZIV ZA VANREDNU SEDNICU
04.04.2016

 

               Poziv za 

                                        30.06.2016

               znak uzvikaIzvestaj sa

                                skupstine 30.06.2016

 

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2