nasl

Održana skupština akcionara 27.06.2014

Dana 27.06.2014 godine, u prostorijama Ribarskog gazdinstva "Ečka" AD, sa početkom u 10h, održana je redovna sednica skupštine akcionara. Za dokumetaciju sa sednice kliknite na naslove:

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2