nasl

Čuvarska služba

Aktivnosti čuvarske službe prema planu redovnog obilaska i zaštite terena i imovine RG "Ečka" AD doprinele su smanjenju izvršenja krivičnih dela a naročito krađa ribe. Prema izjavi nadzornika čuvarske službe Stanić Stojana, u koordinisanim akcijama u toku 2011,2012 i 2013 godine pronađeno je više desetina raznih mreža čije se dužine mere u kilometrima. Tako je sprečena šteta koja se meri gotovo milionski ali i spasen eko sistem ribnjaka i carske bare jer svi čuvari imaju položen ribočuvarski ispit i aktivno učestvuju u zaštiti životne sredine. Područje ribarskog gazdinstva "Ečka" zaštićeno je kompletnim sistemom video nadzora HSDN-251&HSDN-230 kojifunkioniše u dnevno-noćnom režimu snimanja i čiji se snimci arhiviraju trajno. Čuvarska služba Ribarskog gazdinstva "Ečka" je opremljena bežičnom radio vezom tipa KG-UV2D i u svakom trenutku i na svakom terenu su pravovremeno informisani. Ovi tehnički sistemi dodatno su pomogli u proteklom periodu naročito prilikom zaštite od požara u sistemu osmatranja i javljanja, a kako smo okruženi ribolovačkim terenima nezamenljivi su u sistemu praćenja lovaca i ribolovaca. Posebno poglavlje u čuvarskoj službi zauzimaju obučeni čuvarski psi pasmine "Belgijski ovčar" i "Nemački ovčar" koji prolaze radne dresure te su uz svoje vodiče neprekidno na terenima Ribarskog gazdinstva "Ečka". Ovakva organizacija zaštite uz profesionalnu i stručnu obuku jedan je od stubova uspešnog funkcionisanja ribarskog gazdinstva "Ečka".

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2