nasl

Saradnja sa drugima

Ribnjak "Ečka" AD, sledeći politiku kvaliteta, ostvaruje uspešnu saradnju sa renomiranim naučno - istraživačkim institucijama, referentnim laboratorijama i institutima, među kojima posebno ističemo:

 

* INSTITU ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA, Beograd

* NAUČNI INSITUT ZA VETERINARSTVO REPUBLIKE SRBIJE

* FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE, Beograd

* POLJOPRIVREDNI FAKULTET, Novi Sad

* FINS - INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, Novi Sad

 

11 maloprodajnih objekata ribnjak ecka2